Попередній договір. Зразок попереднього договору
м. Київ, вул. Артема, 13
Адвокат, юридичні послуги в м. Київ :: Зразки документів :: Попередній договір

Попередній договір

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

м. ___________                                                            «_____» __________________2011 року

________________________ (далі – Сторона 1) в особі _____________________, що діє на підставі  ____________________(статуту, довіреності, положення тощо), з одного боку, і _________________________ (далі – Сторона 2) в особі ______________________, що діє на підставі _________________(статуту, довіреності, положення тощо), з другого боку, далі разом іменовані Сторони, уклали цей договір ( далі - Договір) про нижче наведе:

1.    Сторони зобов’язуються в майбутньому укласти договір _____________________ (предмет договору) (далі – Основний договір).
2.    Основний договір повинен містити такі умови:
1)    _____________________________________;
2)    _____________________________________;
3)    _____________________________________.
3.    Проект Основного договору готує Сторона 1. Сторона 2 розробляє таку документацію:
1)    _______________________;
2)    _______________________;
3)    _______________________.
4.    Сторона 1 зобов’язується підготовлений проект Основного договору надіслати Стороні 2 до «_____» __________________ 2011 року.
5.    Сторона 2 повинна надіслати Стороні 1 повідомлення по схвалення проекту Основного договору або надіслати протокол розбіжностей до проекту договору протягом ________ днів з дня отримання проекту договору.
6.    Сторона 1, що отримала протокол розбіжностей до проекту договору, зобов’язана протягом _____ днів з дня отримання протоколу розбіжностей сповістити Сторону 2 про схвалення протоколу розбіжностей або про відхилення зазначеного протоколу.
7.    У разі відхилення Стороною 1 протоколу розбіжностей сторони зустрічаються і складають протокол узгодження розбіжностей.
8.    Сторони зобов’язуються укласти договір до «____» ___________ 2011 року.
9.    Якщо одна із сторін ухилятиметься від укладення договору, то друга сторона має право звернутися до господарського суду з вимогою про примушення укласти договір.
10.    Сторона, що необґрунтовано ухиляється від укладення договору, повинна відшкодувати іншій стороні заподіяні цим збитки.
11.    У разі порушення однією зі сторін обов’язків, зазначених у п. 4, 5, 6, 7 цього договору, вона сплачує іншій стороні неустойку в розмірі _______________________.

 

Сторона 1
Адреса:
Тел.
Банківські реквізити
м.п.
Сторона 1
Адреса:
Тел.
Банківські реквізити
м.п.

 

Адвокатська фірма пропонує: адвокат, юрист, юридичні послуги в м. Київ 7 днів на тиждень 24 години на добу.
Опис сайту адвокатів: Зразки документів - попередній договір.
Ключові слова юридичної фірми: Попередній оговір, зразок попереднього договору

Copyright © 2009

Розробка сайту - студія TrebaSOFT           


Мы предлогаем только качественные юридические услуги в Киеве. Если Вам нужен адвокат по уголовным делам обращайтесь к лучшим.
Адвокат, юридичні послуги, Київ