Додаткова угода. Зразок додаткової угоди
м. Київ, вул. Артема, 13
Адвокат, юридичні послуги в м. Київ :: Зразки документів :: Додаткова угода

Додаткова угода

ДОДАТКОВА УГОДА

про зміну Договору _______________

№ _____ від «____» ____________ 2011 року

м. _______________                                                          «_____» _______________ 2011 року

    ________________________ (далі – Сторона 1) в особі _____________________, що діє на підставі  ____________________(статуту, довіреності, положення тощо), з одного боку, і _________________________ (далі – Сторона 2) в особі ______________________, що діє на підставі _________________(статуту, довіреності, положення тощо), з другого боку, далі разом іменовані Сторони, уклали цю Додаткову угоду про зміни Договору _____________ №____ від «_____» _____________ 2011 року (далі – Додаткова угода) про нижче наведене:

1.    Сторона 1 і Сторона 2 у зв’язку з ____________________________________ (мотиви і причини, у зв’язку з якими сторони змінюють або доповнюють договір) погодилися змінити і доповнити Договір _______________ № ______ від «______» _____________ 2011 року (далі - Договір).
2.    Змінити положення Договору, виклавши його наступні пункти в такій редакції:
« п. _____
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________»
« п. _____
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________».
3.    Доповнити Договір наступними пунктами такого змісту:
« п. _____
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________».
4.    Пункт _____ Договору після слів «_______________________» доповнити такими словами (цифрами):
«_____________________________».
5.    Виключити з пункту ____ такі слова (цифри): ____________________________________________________________.
6.    Ця Додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід’ємною частиною Договору.
7.    Зобов’язання сторін, змінені цією Додатковою угодою, до виконання яких Сторони приступили, будуть виконані таким чином:
1)    _________________________________
2)    _________________________________
3)    _________________________________
8.    Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.

Сторона 1
Адреса:
Тел.
Банківські реквізити
м.п.
Сторона 2
Адреса:
Тел.
Банківські реквізити
м.п.
Адвокатська фірма пропонує: адвокат, юрист, юридичні послуги в м. Київ 7 днів на тиждень 24 години на добу.
Опис сайту адвокатів: Зразки документів - додаткова угода
Ключові слова юридичної фірми: Додаткова угода, зразок додаткової угоди, приклади документів

Copyright © 2009

Розробка сайту - студія TrebaSOFT           


Мы предлогаем только качественные юридические услуги в Киеве. Если Вам нужен адвокат по уголовным делам обращайтесь к лучшим.
Адвокат, юридичні послуги, Київ