Місцеві суди. Закон України Про судоустрій і статус суддів
м. Київ, вул. Артема, 13
Адвокат, юридичні послуги в м. Київ :: Законодавство України :: Закони України :: Закон України Про судоустрій і статус суддів :: Розділ II. Суди загальної юрисдикції :: Глава 2. Місцеві суди

Глава 2. Місцеві суди

Стаття 21. Види і склад місцевих судів

 1. Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди.

 2. Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

 3. Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом.

 4. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначаються голова та заступник голови суду. У місцевому суді, кількість суддів в якому перевищує п'ятнадцять, може бути призначено не більше двох заступників голови суду.

 Стаття 22. Повноваження місцевого суду

 1. Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

 2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

 3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.

 4. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

 5. Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.

 Стаття 23. Суддя місцевого суду

 1. Суддя місцевого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

 Стаття 24. Голова місцевого суду

 1. Голова місцевого суду:

 1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

 2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

 3) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

 4) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

 5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у суді в десятиденний строк з дня їх утворення;

 6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

 7) контролює ведення в суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

 8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

 9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 2. Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

 3. У разі відсутності голови суду виконання його обов'язків здійснюється відповідно до встановленого ним розподілу обов'язків щодо організації діяльності суду.

 Стаття 25. Заступник голови місцевого суду

 1. Заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Адвокатська фірма пропонує: адвокат, юрист, юридичні послуги в м. Київ 7 днів на тиждень 24 години на добу.
Опис сайту адвокатів: Місцеві суди. Закон України Про судоустрій і статус суддів
Ключові слова юридичної фірми: Місцеві суди. Закон України Про судоустрій і статус суддів

Copyright © 2009

Розробка сайту - студія TrebaSOFT           


Мы предлогаем только качественные юридические услуги в Киеве. Если Вам нужен адвокат по уголовным делам обращайтесь к лучшим.
Адвокат, юридичні послуги, Київ