Податковий адвокат, адвокат з податкового права, податковий аудит, мінімізація податків
м. Київ, вул. Артема, 13
Адвокат, юридичні послуги в м. Київ :: Види юридичних послуг :: Податковий адвокат

Податковий адвокат

Наша юридична компанія надає наступні види послуг у справах правового захисту платників податків:

1. Мінімізація податків

 Під терміном "мінімізація податків" звичайно розуміється максимальне зниження податкового навантаження на платника податків. При цьому, мінімізація податків у кожному конкретному випадку повинна мати під собою законне обґрунтування.
       Поточна податкова мінімізація припускає застосування деякої сукупності законних методів, що дозволяють максимально знижувати податковий тягар для платника податків у кожнім конкретному випадку. Перспективна мінімізація податків ґрунтується на застосуванні таких прийомів і способів, що максимально зменшують податковий тягар платника податків у процесі його діяльності, мають довгостроковий характер і враховують можливі зміни як зовнішніх, так і внутрішніх, що впливають на рівень оподатковування, факторів.
       Мінімізація податків це винятково легальний шлях максимального зменшення податкових зобов'язань, заснований на використанні законодавчо наданих можливостей в області податкового законодавства.

2. Податковий аудит

Податковий аудит  - перевірка правильності числення, відображення в звітності, сплати податків і інших обов'язкових платежів. Також метою податкового аудиту є оцінка податкових ризиків і ризиків застосування до санкцій з боку державних органів.

       У процесі здійснення податкового аудиту адвокатом здійснюється перевірка первинних документів, податкових декларацій, договорів і інших документів.

Податковий аудит здійснюється по наступним напрямках:

  • перевірка правильності формування податкової бази і точності податкових розрахунків;
  • перевірка обґрунтованості використання податкових пільг;
  • перевірка застосовуваних схем оптимізації оподатковування;
  • перевірка правильності складання податкових декларацій;
  • підготовка рекомендацій з виправлення допущених неточностей або порушень податкового законодавства;
  • оцінка податкових ризиків і можливих негативних наслідків не виправлення неточностей або порушень податкового законодавства.

3. Податкові перевірки (юридична допомога у податкових суперечках)

 Органи державної податкової служби (а також інші контролюючі органи) контролюють повноту та правильність сплати податків (інших обов'язкових платежів), зокрема, шляхом проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності. Звичайно, саме після проведення перевірки і підготовки відповідного акта, орган податкової служби приймає рішення про донарахування податкових зобов'язань і про застосування штрафних санкцій. Саме результати податкових перевірок лежать в основі податкових конфліктів. У зв'язку з цим наша адвокатська компанія ставить своєю метою сприяння платникам податків у податковій суперечці ще на етапі проведення перевірок, тобто на етапі появі причин податкового конфлікту, що в більшості випадків чи дозволяє уникнути самого конфлікту, чи знизити податкові ризики платника податків.

4. Захист від кримінальної відповідальності платників податків

 

Однією з найпоширеніших причин, за якої службові особи підприємства (не залежно від форми власності) або фізичні особи - платники податків можуть потрапити під приціл кримінального закону, є скоєння злочину, передбаченого ст.212 Кримінального Кодексу України (далі - КК) - умисне ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять до системи оподатковування, введених у встановленому законом порядку.
       Необхідно відмітити, що ст. 212 КК передбачає відповідальність не за факт несплати у встановлений термін податків, зборів або інших обов'язкових платежів, а за навмисне ухилення від їхньої сплати. Тобто кримінальна відповідальність настає у випадку навмисного не виконання службовою особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів.
       Подібні карні правопорушення найчастіше виявляються при перевірках дотримання вимог податкового законодавства працівниками органів державної податкової служби, у тому числі співробітниками податкової міліції. Реалією сьогоднішніх днів стає той факт, що матеріали податкових перевірок все частіше передаються в слідчі органи для вирішення питання про порушення кримінальних справ за фактом "ухиляння від сплати податків".
       Причин для карного переслідування є безліч, однак їхня обґрунтованість найчастіше викликає значні сумніви. У багатьох випадках платники податків притягуються до відповідальності без обліку особливостей начислення того чи іншого податку, не завжди вірно здійснюється кваліфікація дій платника податків, не повною мірою правоохоронними органами досліджуються питання провини платника податків, тобто його відносини до скоєного діяння.
       На перше місце в процесі досудового слідства постає необхідність збору доказів прямого умислу, наявність якого, у відповідності зі ст.24 КК, підтверджується, у випадку якщо обвинувачувана особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння ( дії або бездіяльності), передбачало його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.
       Доказ прямого умислу у випадку несплати податків справа не вдячна. Оскільки при нинішньому стані податкового законодавства, у багатьох випадках не виключаючи багатозначність трактувань, дуже важко провести чітку (і доказову!) межу між "щирою оманою" службової особи платника податків і наявністю в нього прямого умислу. Таким чином, якщо об'єктивна сторона злочину не характеризується навмисними діями, то залучення службових осіб підприємства до кримінальної відповідальності по ст. 212 КК неможливо.
       Однак у діях службових осіб платників податків можна побачити й ознаки іншого злочину - передбаченого ст.367 КК "Службова недбалість".
       Розглядаючи детальніше норму ст.367 КК, можна зробити висновок, що її головною особливістю і відмінністю від ст.212 КК (у світлі злочинів, зв'язаних з ухилянням від сплати податків, зборів і обов'язкових платежів) є те, що суб'єктом злочину може бути тільки службова особа, а вина характеризується необережністю (злочинною недбалістю), яка визначає, що обвинувачувана особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії чи бездіяльності), хоча повинно була і могла їх передбачити.

Захист від карного переслідування

       В даний час практично ніхто не застрахований від необґрунтованого залучення до кримінальної відповідальності за ухиляння від сплати податків. Найчастіше, причиною тому є зайва запопадливість і обвинувальна спрямованість діяльності працівників правоохоронних органів, слабке знання ними податкового законодавства.
       На практиці, дуже часто проблеми захисту від карного переслідування не можуть бути вирішені окремо від податкових проблем підприємства. Наприклад, успішно проведений господарський процес від імені підприємства проти податкових органів у багатьох випадках робить свідомо неможливим залучення керівників підприємства до кримінальної відповідальності.

       Наша юридична фірма, здійснює правовий захист платників податків, а також докладає всіх зусиль і можливостей, які передбачені законодавством для захисту Клієнтів від кримінальної відповідальності.

 


Консультація адвоката по Податковому кодексу

У зв'язку з прийняттям нового Податкового кодесу, наша юридична фірма пропонує нову послугу для клієнтів - консультація адвоката по новому податковому законодавству.

Адвокатська фірма пропонує: адвокат, юрист, юридичні послуги в м. Київ 7 днів на тиждень 24 години на добу.
Опис сайту адвокатів: Податковий адвокат, адвокат з податкового права, податковий аудит, мінімізація податків, податкові перевірки
Ключові слова юридичної фірми: Податковий адвокат, адвокат з податкового права, податковий аудит, мінімізація податків, податкові перевірки

Copyright © 2009

Розробка сайту - студія TrebaSOFT           


Мы предлогаем только качественные юридические услуги в Киеве. Если Вам нужен адвокат по уголовным делам обращайтесь к лучшим.
Адвокат, юридичні послуги, Київ