Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів). Новий Податковий кодекс. Офіційний текст
м. Київ, вул. Артема, 13
Адвокат, юридичні послуги в м. Київ :: Кодекси України :: Податковий кодекс України. Офіційний текст :: Розділ II. Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)

Розділ II. Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)

Глава 1. Загальні положення

 • Стаття 40. Сфера застосування цього розділу
 • Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення
 • Стаття 42. Листування з платником податків
 • Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань
 • Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності
 • Стаття 45. Податкова адреса

Глава 2. Податкова звітність

 • Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок)
 • Стаття 47. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності
 • Стаття 48. Складення податкової декларації
 • Стаття 49. Подання податкової декларації до органів державної податкової служби
 • Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності
 • Стаття 51. Подання відомостей про суми виплачених доходів платникам податків - фізичним особам

Глава 3. Податкові консультації

 • Стаття 52. Податкова консультація
 • Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій

Глава 4. Визначення суми податкових та/або грошових зобов'язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів

 • Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань
 • Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів
 • Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів
 • Стаття 57. Строки сплати податкового зобов'язання
 • Стаття 58. Податкове повідомлення-рішення
 • Стаття 59. Податкова вимога
 • Стаття 60. Відкликання податкового повідомлення-рішення і податкової вимоги

Глава 5. Податковий контроль

 • Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення
 • Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю

Глава 6. Облік платників податків

 • Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків
 • Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб
 • Стаття 65. Облік самозайнятих осіб
 • Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків
 • Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
 • Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та іншими органами
 • Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах
 • Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

Глава 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби

 • Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності державної податкової служби
 • Стаття 72. Збір податкової інформації
 • Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби
 • Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації

Глава 8. Перевірки

 • Стаття 75. Види перевірок
 • Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки
 • Стаття 77. Порядок проведення документальних планових перевірок
 • Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок
 • Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки
 • Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки
 • Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок
 • Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок
 • Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок
 • Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю органами державної податкової служби
 • Стаття 85. Надання платниками податків документів
 • Стаття 86. Оформлення результатів перевірок

Глава 9. Погашення податкового боргу платників податків

 • Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків
 • Стаття 88. Зміст податкової застави
 • Стаття 89. Виникнення права податкової застави
 • Стаття 90. Податковий пріоритет
 • Стаття 91. Податковий керуючий
 • Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном
 • Стаття 93. Припинення податкової застави
 • Стаття 94. Адміністративний арешт майна
 • Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі
 • Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств
 • Стаття 97. Погашення грошових зобов'язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством
 • Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов'язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків, або передачі цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства в оренду чи концесію
 • Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб
 • Стаття 100. Розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків
 • Стаття 101. Списання безнадійного податкового боргу
 • Стаття 102. Строки давності та їх застосування

Глава 10. Застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав

 • Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України
 • Стаття 104. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах
 • Стаття 105. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
 • Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових вимог
 • Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
 • Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах

Глава 11. Відповідальність

 • Стаття 109. Загальні положення
 • Стаття 110. Особи, які притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень
 • Стаття 111. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
 • Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності
 • Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи)
 • Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
 • Стаття 115. Застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) у разі вчинення кількох порушень
 • Стаття 116. Рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
 • Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби
 • Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків
 • Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків
 • Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності
 • Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
 • Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою - підприємцем
 • Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання
 • Стаття 124. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби
 • Стаття 125. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту
 • Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків
 • Стаття 127. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати
 • Стаття 128. Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації органам державної податкової служби

Глава 12. Пеня

 • Стаття 129. Пеня
 • Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені
 • Стаття 131. Порядок сплати пені, нарахованої за невиконання податкового зобов'язання
 • Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України
Адвокатська фірма пропонує: адвокат, юрист, юридичні послуги в м. Київ 7 днів на тиждень 24 години на добу.
Опис сайту адвокатів: Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів). Новий Податковий кодекс. Офіційний текст
Ключові слова юридичної фірми: Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів). Новий Податковий кодекс. Офіційний текст

Copyright © 2009

Розробка сайту - студія TrebaSOFT           


Мы предлогаем только качественные юридические услуги в Киеве. Если Вам нужен адвокат по уголовным делам обращайтесь к лучшим.
Адвокат, юридичні послуги, Київ