Адвокат для позлучення, адвокат по сімейних справах. Поділ майна при розлученні
м. Київ, вул. Артема, 13
Адвокат, юридичні послуги в м. Київ :: Види юридичних послуг :: Адвокат по сімейних справах :: Адвокат для позлучення, адвокат по сімейних справах. Поділ майна при розлученні

Адвокат для позлучення, адвокат по сімейних справах. Поділ майна при розлученні

Сьогодні одним з найактуальніших питань є поділ після розлучення майна, придбаного в кредит під час шлюбу. Це пояснюється тим, що за роки кредитного буму в Україні більша частина нерухомості, автомобілів і
побутової техніки придбавалась у кредит повністю або частково.

Наприклад, спільне майно подружжя могло бути придбане:

  • в повному обсязі за рахунок банківського кредиту;
  • частково за рахунок кредиту, частково за
  • спільні кошти подружжя (наприклад, за накопичені подружжям спільні заощадження або гроші, подаровані на весілля, тощо);
  • частково за рахунок кредиту, частково за рахунок грошових коштів, що належали одному з подружжя (зокрема, за накопичені до шлюбу, подаровані або успадковані кошти або за гроші, виручені від продажу майна, що належало одному з подружжя, тощо).

Згідно з нормами ч. 3 ст. 61 Сімейного кодексу (далі- СКУ) якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім'ї, то гроші, інше майно, у тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є обєктом права спільної сумісної власності подружжя. Отже, за загальним правилом майно, придбане подружжям у кредит, є спільною власністю чоловіка та дружини.
Згідно зі ст. 70 СКУ в разі поділу майна, що є обєктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Якщо ж майно придбане частково за рахунок отриманого подружжям кредиту, частково за спільні кошти подружжя, а частково за рахунок грошових коштів, належних одному з подружжя, то спільною сумісною власністю буде лише та частка майна, що придбана за рахунок кредиту, отриманого подружжям, та за спільні кошти подружжя. Інша ж частка майна, придбана за рахунок грошових коштів, що належали одному з подружжя, буде особистою приватною власністю того з подружжя, за чиї особисті кошти вона придбана. На підтвердження цього положеннями ч. 7 ст. 57 СКУ визначає: якщо у придбання майна вкладені крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя, то частка в цьому майні, відповідно до розміру внеску, є його особистою приватною власністю.

Ускладнена ситуація

Але на практиці зустрічаються і складніші способи розрахунків подружжя за кредитне майно. Наприклад, подружжя придбало квартиру в кредит. Згодом воно розлучилось. За деякий час дружина за рахунок коштів, зароблених нею після розлучення, достроково сплатила залишок кредиту за квартиру в повному обсязі. Виникає питання: кому ж належить спірна квартира? І взагалі на якій підставі дружина після розлучення сплатила кредит?

Відповідь дає ч. 1 ст. 68 СКУ, яка визначає, що розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу.
Водночас згідно зі ст. 65 СКУ договір, укладений одним із подружжя в інтересах сімї, створює обовязки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сімї. Це означає, що дружина та чоловік незалежно від припинення шлюбу мають рівні права та обовязки щодо спільно нажитого у шлюбі майна, адже розірвання шлюбу не звільняє подружжя від зобовязань за кредитом. Виходячи з норм ст. 57, 61, 70 СКУ спільною сумісною власністю чоловіка і дружини є виключно та частка квартири, кредит за яку був сплачений подружжям за час перебування у шлюбі.
Натомість частка квартири, кредит за яку був сплачений дружиною після розлучення за рахунок її особистих коштів, є приватною власністю дружини і не підлягає розподілу між подружжям.

Проте для поділу кредитного майна недостатньо визначення джерел його придбання. Слід враховувати й інші важливі чинники, від яких залежить спосіб поділу спільного майна подружжя. Зокрема, одним з найважливіших чинників, що впливають на поділ майна подружжя та розмір часток кожного з подружжя у спільному майні, є стан погашення кредиту.

Якщо на дату поділу майна кредит повністю погашений, питань не виникає спільне сумісне майно подружжя підлягає поділу між чоловіком та дружиною за загальним правилом рівності часток. Якщо ж станом на дату поділу майна кредит погашений частково, необхідно вирішити питання щодо подальшого погашення кредиту. Це пояснюється тим, що згідно зі ст. 65 СКУ при укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Як зазначалося, договір, укладений одним із подружжя в інтересах сімї, створює обовязки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сімї. Законодавство не визначає поняття в інтересах сімї. Однак якщо, наприклад, подружжя проживає в придбаній у кредит квартирі, то вважатиметься, що майно використане в інтересах сім'ї.

Отже, в результаті придбання подружжям квартири в кредит боргові зобовязання перед банком-кредитором несуть і чоловік, і дружина, а не тільки той із подружжя, хто підписав кредитний договір. Залишок заборгованості за кредитом є ще одним чинником, який впливає на спосіб поділу спільного майна подружжя. Пункти 2324 постанови Пленуму ВСУ Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя від 21.12.2007 р. 11 розяснюють, що при поділі майна враховуються також борги подружжя та правовідносини за зобовязаннями, що виникли в інтересах сім'ї.

Хто платить за кредит  при розлученні

Більшість кредитів є забезпеченими, тому поряд з кредитним договором укладається також договір іпотеки нерухомості. Це означає, що до повного погашення кредиту квартира (або інша нерухомість) перебуватиме в заставі банку, і в разі неплатоспроможності боржника банк матиме право звернути стягнення на заставлену нерухомість для погашення заборгованості за кредитом.

На цій підставі при вирішенні спору про право власності на будинок обовязок виплатити заборгованість за позичкою за згодою позикодавця (у даному випадку банку) може бути покладено на інших співвласників (у даному випадку на іншого з подружжя). За відсутності такої згоди обовязок виплати позички лежить на особі, яка її одержала. Суд має брати цю обставину до уваги, визначаючи частку кожного учасника спільної власності і вирішуючи питання про грошові розрахунки між сторонами. Позичальник до закінчення виплати одержаної позички не має права відчужувати збудований або капітально відремонтований за рахунок позички будинок без дозволу банку або підприємства (організації), що видали позичку (п. 14 постанови Пленуму ВСУ
Про практику розгляду судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на житловий будинок від 25.05.1998 р. 15).

Це означає, що в разі поділу між подружжям квартири (будинку), кредит за яку виплачений частково, поділу підлягає лише та частина квартири, кредит за яку вже виплачений. Саме ця частина квартири і буде спільною сумісною власністю подружжя, що підлягає поділу. Решта кредиту підлягає подальшій виплаті. Тому, хто продовжуватиме сплачувати кредит, і належатиме право власності на решту квартири. Якщо банк дасть згоду на подальшу сплату кредиту колишнім подружжям у рівних частках, то і решта квартири після повного погашення кредиту належатиме колишнім чоловіку та дружині в рівних частках. Але слід мати на увазі, що на практиці банки вкрай рідко дають такі дозволи, оскільки для цього необхідно переукладати кредитний договір.
Адже залишок кредиту необхідно розподілити між двома боржниками колишніми чоловіком та дружиною. Для цього треба провести перевірку платоспроможності боржників, передбачену в банківській установі. Проте найболючішим питанням є забезпечення кредиту, адже при його видачі банк отримав в іпотеку всю квартиру, а тепер може отримати в іпотеку по половині квартири від кожного боржника. Для банка виникає проблема: як звернути стягнення на предмет іпотеки в разі невиконання чи неналежного виконання одним з боржників своїх зобовязань за кредитом? Якщо один із колишнього подружжя сумлінно
 иконуватиме свої кредитні зобовязання, а інший не сплачуватиме кредит за свою половину квартири, банк матиме серйозні труднощі зі зверненням
стягнення.

Способи поділу майна при розлученні

Слід звернути увагу і на способи поділу нерухомого майна між подружжям. Як визначає ст. 71 СКУ, майно, що є обєктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Проте в п. 14 постанови Пленуму ВСУ Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності від 22.12.1995 р. 20 розяснено: коли обєктом права спільної власності є квартира, вона може бути поділена в натурі, якщо сторонам можна виділити ізольовані житлові та інші приміщення із самостійними виходами.
Якщо ж можливість поділу квартири в натурі відсутня, відповідно до ч. 2 ст. 71 СКУ неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше не визначене домовленістю між ними. У цьому разі згідно з ч. 4 ст. 71 СКУ іншому з подружжя присуджується грошова компенсація замість його частки у праві спільної сумісної власності на квартиру. Але така грошова компенсація допускається лише за його згодою, крім випадків, передбачених Цивільним кодексом (далі ЦКУ).

Отже, в разі поділу між подружжям, наприклад, однокімнатної квартири, єдиним можливим варіантом є виділення квартири у власність одному з подружжя з виплатою іншому грошової компенсації вартості його частки. Це обґрунтовується тим, що поділ однокімнатної квартирі в натурі неможливий, адже неможливо виділити кожній зі сторін ізольовані житлові та інші приміщення із самостійними виходами. Визначення розміру компенсації вартості частки має здійснюватись експертним шляхом, виходячи з дійсної (ринкової) вартості нерухомого майна.

Якщо ж ідеться про декілька обєктів нерухомості, їх поділ в натурі зазвичай можливий. У цьому разі одному з подружжя виділяється один обєкт нерухомості, а іншому інший. Враховуючи положення ч. 4 ст. 71 СКУ та ст. 365 ЦКУ, такий поділ можливий за умови компенсації іншому з подружжя різниці у вартості поділених між ними обєктів. Тобто якщо, наприклад, виділена чоловікові квартира чи будинок мають більшу вартість, ніж квартира чи будинок, виділені дружині, то чоловік повинен компенсувати дружині різницю у вартості поділених обєктів.

Слід також враховувати, що відповідно до ч. 5 ст. 71 СКУ та ч. 2 ст. 365 ЦКУ суд приймає рішення про припинення права особи на частку у спільному майні за умови попереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду. Отже, до винесення рішення у справі той із подружжя, хто заявив позовні вимоги про виділення йому в натурі майна, що має більшу ринкову вартість, зобовязаний внести на депозитний рахунок суду суму відповідної грошової компенсації різниці у вартості майна, що підлягає виділенню іншому з подружжя.

Насамкінець, проаналізувавши чинне законодавство та судову практику у спорах про поділ спільного сумісного майна подружжя, звертаємо увагу на те, що розмір часток чоловіка та дружини у спільному майні та спосіб його поділу залежать і від джерела та часу придбання майна, і від стану погашення кредиту за придбане майно, і від можливості поділу майна в натурі, а також від багатьох інших чинників, які лише в сукупності дозволяють визначити правильний порядок поділу майна подружжя.

Правовий тиждень 2009.11.24 06:27

http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=1442

Адвокатська фірма пропонує: адвокат, юрист, юридичні послуги в м. Київ 7 днів на тиждень 24 години на добу.
Опис сайту адвокатів: Адвокат для розлучення, адвокат по сімейних справах, Поділ майна , адвокат з поділу майна, адвокат по розлученню, юрист для поділу майна
Ключові слова юридичної фірми: Адвокат для розлучення, адвокат по сімейних справах, Поділ майна , адвокат з поділу майна, адвокат по розлученню, юрист для поділу майна

Copyright © 2009

Розробка сайту - студія TrebaSOFT           


Мы предлогаем только качественные юридические услуги в Киеве. Если Вам нужен адвокат по уголовным делам обращайтесь к лучшим.
Адвокат, юридичні послуги, Київ