Претензія про оплату послуг і пені
м. Київ, вул. Артема, 13
Адвокат, юридичні послуги в м. Київ :: Зразки документів :: Претензія про оплату послуг і пені

Претензія про оплату послуг і пені

                                                     Підприємство „________”
                                                     Адреса:
 
                                                     Заявник претензії:
                                                     Товариство з обмеженою
                                                     відповідальністю „_______”
                                                     Адреса:
 
                                                     Сума претензії: _______ грн.
                   
                                   ПРЕТЕНЗІЯ № ____
                              про оплату послуг і пені

Відповідно до Договору про централізовану охорону за № _________ від _________ р. та додатку до нього за № ___ від ________ р. нами були надані послуги централізованої охорони об’єкта по вул. __________, __ в м. Києві за ________ _____ р., що підтверджується актом здачі-приймання послуг за № ___________від ____________ р., який був підписаний директором __________________ і скріплений печаткою підприємства „____________”.

Згідно цього акту охоронні послуги виконані на суму __________ грн., в тому числі ПДВ _________ грн., повністю відповідають вимогам договору, сторони взаємних претензій не мають, даний акт є підставою для проведення розрахунків між сторонами договору. 

Вказана сума вартості охоронних послуг відповідає вимогам ч. 1 п. 3.10. Договору та п. 1 додатку до нього за № __ від __________ р. 

Проте до теперішнього часу Ви не оплатили надані нами охоронні послуги, чим порушили ч. 1 п. 3.10 Договору, згідно якого оплата повинна була здійснюватись щомісячно у грошовій формі в термін до п’ятого числа поточного місяця.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, за вимогою кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми.

Крім цього згідно ч. 2 п. 3.10. Договору за несвоєчасну оплату послуг клієнт сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу.

Листом НБУ за № 14-011/1373-6039З 10.06.2006 від 06.06.2006 р. з 10.06.2006 р. встановлений розмір облікової ставки на рівні 8,5% річних.

Розрахунок суми претензії:

Борг становить _________ грн..

Строк прострочення боргу становить _____ днів (з _________ р. по ___________ р.).

Пеня за весь строк прострочення боргу розраховується і становить:
  _____ грн. * 8,5% : 100 : 365 днів * 2 * __ днів = _____ грн.
(основний борг) (облікова ставка НБУ) (кількість днів у році) (подвійність облікової ставки) (строк прострочення боргу) 
3% річних від простроченої суми боргу розраховується і складає: 
  ______ грн. * 3% : 365 * ____ днів = _____ грн. 
(основний борг) (кількість днів у році) (строк прострочення)
 
Загальний борг розраховується і становить:
  ______ грн. + ______ грн. + _____ грн. = ______ грн.
(борг) (пеня) (3% річних)

Таким чином загальна Ваша заборгованість по оплаті охоронних послуг у розмірі __________грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 6 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 530, 625 Цивільного кодексу України, ст.ст. 193, 230, 231 Господарського кодексу України, - 

                                ПРОШУ:

1. Сплатити борг у розмірі ________ грн., пеню у розмірі ______ грн., 3% річних у розмірі ______ грн., що складає загальну заборгованість у розмірі ______ грн. до _______ р. 
 
Додатки:

1.
2.
3.

»____»___________ 2009 року
 
Директор _______________

Адвокатська фірма пропонує: адвокат, юрист, юридичні послуги в м. Київ 7 днів на тиждень 24 години на добу.
Опис сайту адвокатів: Претензія про оплату послуг і пені
Ключові слова юридичної фірми: Претензія про оплату послуг і пені

Copyright © 2009

Розробка сайту - студія TrebaSOFT           


Мы предлогаем только качественные юридические услуги в Киеве. Если Вам нужен адвокат по уголовным делам обращайтесь к лучшим.
Адвокат, юридичні послуги, Київ